Beth allwch chi ei drefnu?

Oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect yn eich cymuned? Ydych chi eisiau cymorth ariannol i ddechrau?  Beth am ymgeisio am grant! Mae adran gofal cymdeithasol i oedolion Cyngor...

Rhagor o gartrefi wedi eu gwella diolch i’n prosiect moderneiddio

Mae tenantiaid y Cyngor wedi derbyn ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan o’n prosiect sylweddol o waith i wella cartrefi. Rhiwabon yw un o'r ardaloedd diweddaraf lle...

Gwaith Gwelliannau i’r Orsaf Bysiau

Bydd gwaith cynnal a chadw yn digwydd yn yr orsaf bysiau dros y penwythnos a fydd yn amharu arnoch os ydych chi’n defnyddio’r orsaf rhwng 6pm ddydd...

Sut yr ydym yn gwarchod eich ddata personol?

Mae’r gyfraith Diogelu Data yn newid ar Mai 25 2018. I’ch helpu chi ddeall beth mae hynny’n ei olygu darllenwch y darn isod – a cadwch olwg am...

Rydym newydd gymryd camau enfawr ar gyfer dyfodol tai cyngor ..

Efallai y bydd tai cymdeithasol y cyngor yn cael eu hadeiladau yn Wrecsam cyn bo hir. Yn gynharach yr wythnos hon, cymeradwyodd bwrdd gweithredol y Cyngor y gwaith...

Patrôl Baw Cŵn

Rydym yn genedl o garwyr cŵn ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn gofalu am ein cŵn yn dda yn arbennig lle mae rhoi ymarfer corff rheolaidd iddyn...

Ai hon ydi’r gyfrinach orau yn Wrecsam?

Wyddech chi eich bod chi’n gallu ailgylchu eich tecstilau? Rydyn ni’n hapus i fynd ag unrhyw ddarnau da o ddillad oedolion a phlant, gan gynnwys rhai sydd...

Lluniau syfrdanol o dipio anghyfreithlon ar draws Wrecsam …

Gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yw tipio anghyfreithlon. Gall amrywio o fod yn fag bin unigol i fod yn filoedd o dunelli o wastraff. Gall fod yn beryglus,...

Ymgynghoriad ar godi tâl parcio ar ddeiliaid Bathodynnau Glas ac ymwelwyr i Barciau Gwledig...

Yn y Bwrdd Gweithredol y bore ‘ma cytunodd aelodau i ymgynghori ar eu cynlluniau i gyflwyno taliadau parcio ceir ar gyfer Deiliaid Bathodynnau Glas gydag awr ychwanegol...

Cyhoeddi Arddangosfa Gelf Gyntaf Tŷ Pawb

Bydd Tŷ Pawb, y cyfleuster celfyddydau, marchnadoedd a chymunedol newydd gwerth miliynau o bunnoedd, sydd wedi’i leoli yng nghanol Wrecsam, yn agor ar gyfer dathliadau Ddydd Llun...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
fog
8.2 ° C
9 °
7.2 °
100%
2.6kmh
90%
Thu
9 °
Fri
8 °
Sat
6 °
Sun
8 °
Mon
9 °
- Hysbysebu -