Covid Pass

Os ydych yn mynd allan i’r dref y penwythnos hwn cofiwch lawrlwytho eich Pás Covid cyn i chi adael.

Mae bellach yn anghenraid cyfreithiol i ddangos eich statws brechu neu ganlyniad prawf llif unffordd diweddar er mynd cael mynd i mewn i rai llefydd.

Gallwch brofi hynny ar unwaith os oes gennych Bas Covid y GIG a gallwch lawrlwytho un yma: https://covid-status.service.nhsx.nhs.uk.

It is easy to do at home so don’t leave it until you are outside a venue, in the dark when you don’t have access to a vital piece of information.

“If you haven’t got a covid pass you are very likely to be turned away. You know it makes sense, don’t spoil your night out for lack of a covid pass.

Work in social care and be the lifeline your community needs.

Fe allwch chi wneud hyn yn hawdd iawn gartref, felly peidiwch â’i adael tan eich bod chi tu allan i’r lleoliad – a hithau’n dywyll a chithau heb fynediad at ddarn pwysig o wybodaeth!

Mae’n debygol iawn y cewch chi’ch gwrthod os na wnewch chi ddangos Pàs Covid. Mae’n gwneud synnwyr, peidiwch â difetha noson allan oherwydd nad oes gennych chi Bàs Covid.

DEWCH I WEITHIO YM MAES GOFAL CYMDEITHASOL, ER MWYN EICH CYMUNED.

Mae’r pàs ar gael i bawb dros 16 yng Nghymru ac mae’n ddiogel ei ddefnyddio.

Mae’n ddefnyddiol hefyd os ydych chi’n bwriadu teithio dramor neu angen dangos i’ch cyflogwr eich bod wedi cael y ddau frechiad a bod dim angen ichi hunan-ynysu os cewch eich adnabod yn gysylltiad i rywun gan y tîm Profi, Olrhain a Diogelu.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Pàs Covid drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL