video

Dewch i ni wneud direidi!

Mae Llyfrgelloedd Wrecsam yn cyflwyno...Dyfeiswyr Direidi! Mae 2018 yn nodi 80 mlwyddiant Beano! Ac i ddathlu, dyna hefyd ydi thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni. Yn unrhyw un o’n...
Community Inclusion Grant Wrexham video

Peidiwch ȃ cholli allan ar arian hanfodol i grwpiau ar draws Wrecsam

Cymrwch olwg ar y ffilm fer hon am fwy o wybodaeth am ein Grant Cynhwysol Cymunedol Ydych chi’n dymuno sefydlu grŵp newydd i oedolion yn eich cymuned leol? Allech...

Dewch i weld rhai o dalentau ifanc gorau Wrecsam ar y llwyfan!

Bydd pobl ifanc ddawnus Wrecsam yn ymddangos ar llwyfan Tŷ Pawb am berfformiad cyffrous sy'n procio'r meddwl am sut beth yw tyfu i fyny yn 2019. Bydd Grŵp...
video

A allech chi gefnogi iechyd a lles rhywun?

A ydych chi’n rhedeg gwasanaeth a fyddai’n gallu helpu neu gefnogi iechyd a lles unigolyn? Gall hynny olygu unrhyw beth yn amrywio o fusnes bach i grŵp cymunedol...
video

Awgrymiadau Gwych am Noson Allan Arbennig yn Wrecsam dros y Nadolig yma

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy Os ydych yn mentro allan i Wrecsam dros gyfnod yr ŵyl, rydym eisiau gwneud...
video

FIDEO: Gweithwyr dan hyfforddiant yn mynd i’r afael â morter calch

Efallai eich bod wedi gweld rhai o’r sesiynau hyfforddiant rydym wedi eu cynnig fel: rhan o’n rhaglen sgiliau adeiladu traddodiadol. Yn ddiweddar, cynhaliom gwrs Cyflwyniad i Forter Calch...
video

Eich siop un stop os ydych dan 25…

Beth ydi’r Siop INFO? Eich siop un stop os ydych dan 25... Mae'r Siop INFO yn siop wybodaeth am ddim a chyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25...

Digwyddiad arbennig ar gyfer cymuned ysbyty Pwylaidd Llannerch Banna…

Mae arddangosfa gyfredol Amgueddfa Wrecsam ar hanes Ysbyty Pwylaidd Llannerch Banna wedi denu llawer o ddiddordeb! Roedd yr ysbyty yng nghanol gymuned Bwylaidd unigryw a dyfodd yn Llannerch...
video

GWYLIWCH: Taliadau Uniongyrchol – Eich gofal, eich dewis!

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt yn cael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol, gallwch wneud cais am Daliadau Uniongyrchol. Mae’r rhain yn gadael i...
video

Pa ysgol sy’n cael adeilad chweched dosbarth newydd?

Mae’r cynlluniau wedi eu cymeradwyo a’r nawdd yn barod – golyga hynny y gellir cychwyn gweithio ar chweched dosbarth newydd sbon yn Ysgol Morgan Llwyd! Y Cynghorydd Andy...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity shower rain
8.7 ° C
10 °
7.2 °
70%
9.3kmh
75%
Sun
4 °
Mon
9 °
Tue
6 °
Wed
5 °
Thu
9 °
- Hysbysebu -