Roof Gutter Cold Call Trader Con

Os bydd galwr digroeso yn cynnig glanhau eich landeri, gwrthodwch

Mae Safonau Masnach wedi cael adroddiadau am alwyr digroeso yn yr ardal yn cynnig glanhau landeri pobl am brisiau sy’n ymddangos yn rhad iawn. Byddwch yn ofalus...

FOCUS Wales – dangoswch eich cefnogaeth

Mae FOCUS Wales – y digwyddiad cerddoriaeth blynyddol mwyaf yn Wrecsam – eleni wedi’i henwebu am ddwy wobr yn @festival_awards y DU 2019 ac mae’n haeddu eich...

Cam iach ar y blaen!

Mae dau ddigwyddiad yn dod i Lyfrgell Wrecsam a allai eich rhoi chi gam ar y blaen ar eich addunedau byw’n iach yn y Flwyddyn Newydd! Ewch i...

Cafwyd Llwyddiant! Ciwiau yng Nghyfnewidfa Ddillad Fisol Gyntaf Cymru a Wrecsam

Dywedodd Trefnydd Cyfnewidfa Ddillad Wrecsam, Sharon Rogers am y digwyddiad. Mae Swop Not Shop wedi bod yn llwyddiant gyda phobl yn dod o mor bell â’r Bala,...

Band o Eryri yn perfformio yng Nghanada fel rhan o Flwyddyn Ieithoedd Brodorol UNESCO

Mae FOCUS Wales wedi bod yn gweithio gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO yn ystod gŵyl BreakOut West yn Yukon, Canada. BreakOut West...

Gwnewch yn siŵr bod eich teiars yn barod ar gyfer y gaeaf

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog gyrwyr i sicrhau bod eu teiars yn barod wrth i’r gaeaf agosáu. Mae mis Hydref yn Fis Cenedlaethol Diogelwch Teiars - ymgyrch...

Newidiadau arfaethedig i amserlen Trafnidiaeth Cymru o fis Rhagfyr 2019

Erthygl wadd gan Bartneriaeth Rheilffordd Caer - Amwythig Hysbyswyd y Bartneriaeth Reilffordd y byddai cynlluniau Trafnidiaeth Cymru i ddiwygio’r amserlen ar gyfer Llinell Caer i Amwythig yn arwain...
Wrexham Lager in Japan

Wrexham Lager yn llifo yn Japan!

Mae cystadleuaeth Pencampwriaeth Rygbi’r Byd yn Japan wedi bod yn hynod broffidiol i gwmni o Wrecsam gan fod cwrw Wrexham Lager wedi cael ei anfon allan yn...

Lansio Ymgyrch REPEAT! Hyfforddiant newydd i helpu gweithwyr gofal i ganfod troseddau yn erbyn...

Yn gynharach heddiw cafodd hyfforddiant diogelu newydd ei lansio sy’n anelu at helpu gweithwyr gofal i ddiogelu pobl ddiamddiffyn rhag troseddau ar stepen y drws a chynlluniau...

Manwerthwyr yn llwyddiannus mewn prawf

Yn ddiweddar bu ein staff Safonau Masnach ynghyd â Heddlu Gogledd Cymru allan gyda thri phlentyn 15 oed ar ymarfer yn Wrecsam i geisio prynu cyllyll. Mae...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -