Mae Noson Gomedi Tŷ Pawb yn ôl!

Ymunwch â ni ar gyfer ein Noson Gomedi chwarterol, nos Wener 14 Medi! Mae’n argoeli i fod yn noson gomedi wych a fydd yn sicr o wneud i...

Ffilmiau, llanast a gemau

Mae wythnos olaf y gwyliau wedi cyrraedd ac mae yna rai gweithgareddau gwych o hyd ar gyfer y plant cyn y rhuthr 'nol i'r ysgol'! Awst 24, 10am-12pm Tŷ...

Trysorau, crefftau a ffilmiau

Efallai ein bod ni dros hanner ffordd drwy wyliau’r haf, ond dydi hi ddim yn amser arafu eto! Yr wythnos hon, mae yna weithgareddau dan do ac yn...
Distraction theft fraud scam

Lladrad drwy dynnu sylw yn Llai – byddwch yn wyliadwrus o alwyr digroeso

Ar 12 Awst fe gafodd Heddlu Gogledd Cymru wybod am gwpl oedrannus a ddioddefodd ladrad drwy dynnu sylw. Fe ddigwyddodd hyn yn Llai, Wrecsam, wrth i’r cwpl dalu...
Online Scam Fraud

Gwasanaeth newydd i godi ymwybyddiaeth am sgamiau ar lein

Mae Cyngor Ar Bopeth wedi datblygu gwasanaeth newydd i godi ymwybyddiaeth am sgamiau ar lein ac i helpu pobl sydd wedi dioddef yn eu sgil. Lansiwyd y gwasanaeth...

Diwrnod Hwyl Cymunedol Lleoedd Diogel

Bydd Diwrnod Hwyl Cymunedol Lleoedd Diogel ar gyfer y teulu cyfan yn cael ei gynnal ddydd Iau, 29 Awst rhwng 10am a 4pm ar Sgwâr y Frenhines. Gemau...

Gorymdaith Ryddid wedi’i threfnu at fis Medi

Bydd milwyr yn gorymdeithio trwy’r dref ym mis Medi wrth i’r Gwarchodlu Cymreig ymarfer eu hawl i gynnal Gorymdaith Ryddid! Byddant yma ddydd Mawrth 17 Medi gyda’u band...

Ffilmiau, chwilod a bandiau gwallt!

Rydym ni wedi cyrraedd trydedd wythnos y gwyliau haf ac mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd – Diwrnod Chwarae 2019! Ddydd Mercher, 7 Awst, bydd digwyddiad mwyaf, gwlypaf a...

Parcio am Ddim yn ystod yr Ŵyl Fwyd

Yn dilyn y newyddion y bydd parcio am ddim ar ôl 10am ar gyfer y Diwrnod Chwarae, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd parcio am ddim...
Cold Call Scam Phone

Adroddiadau am fwy o sgamiau diwahoddiad dros y ffôn – byddwch yn ymwybodol

Cafwyd adroddiadau yn ddiweddar bod pobl ddiamddiffyn (yn enwedig pobl oedrannus) yn ardal Gogledd Cymru yn cael eu twyllo gan alwyr diwahoddiad sy'n honni eu bod yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -