Dydd Llun 10 Mehefin 2019, 1900-0600 am 5 noson

Oherwydd bod angen cau y gylchfan wrth gyffordd yr A539 (Ffordd Llangollen) a’r B5605, bydd y gwasanaethau bysiau canlynol yn cael eu dargyfeirio.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM

Gwasanaeth 2, Croesoswallt, Arriva Midlands.

O Wrecsam i Groesoswallt

Y ffordd arferol i Johnstown B5605, yna ar hyd Stryt Las, B5097 Allt Y Pant / Ffordd Afoneitha, Ffordd Plas Bennion i ail-ymuno â’r ffordd arferol ar A539 Ffordd Llangollen tuag at Gefn Mawr a Chroesoswallt.

O Groesoswallt i Wrecsam

Y ffordd arferol i A539, yna ar hyd Ffordd Plas Bennion, B5097 Ffordd Afoneitha, Allt Y Pant, Stryt Yr Eglwys, B5426 Heol Y Bryn, Allt y Gwter a Ffordd Maelor i ail-ymuno â’r ffordd arferol ar B5605 yn Johnstown.

Gwasanaeth 5, Llangollen, Bysiau Arriva Cymru.

O Wrecsam i Langollen

Y ffordd arferol i Johnstown B5605, yna ar hyd Stryt Las, B5097 Allt Y Pant / Ffordd Afoneitha, Ffordd Plas Bennion i ail-ymuno â’r ffordd arferol ar A539 Ffordd Llangollen tuag at Langollen.

O Langollen i Wrecsam

Y ffordd arferol i A539, yna ar hyd Ffordd Plas Bennion, B5097 Ffordd Afoneitha, Allt Y Pant, Stryt Yr Eglwys, B5426 Heol Y Bryn, Allt y Gwter a Ffordd Maelor i ail-ymuno â’r ffordd arferol ar B5605 yn Johnstown.

Gwasanaeth T3, Abermo, Lloyds Coaches.

O Wrecsam i Abermo

Y ffordd arferol i Johnstown B5605, yna ar hyd Stryt Las, B5097 Allt Y Pant / Ffordd Afoneitha, Ffordd Plas Bennion i ail-ymuno â’r ffordd arferol ar A539 Ffordd Llangollen tuag at Abermo.

O Abermo i Wrecsam

Y ffordd arferol i A539, yna ar hyd Ffordd Plas Bennion, B5097 Ffordd Afoneitha, Allt Y Pant, Stryt Yr Eglwys, B5426 Heol Y Bryn, Allt y Gwter a Ffordd Maelor i ail-ymuno â’r ffordd arferol ar B5605 yn Johnstown.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL