Find my Past

Mae gan lawer ohonom ddiddordeb mewn ymchwilio i’n coeden deulu a darganfod o le’r ydym wedi dod ac i bwy yr ydym yn perthyn.

Mae hyn yn gallu bod yn ddrud iawn a gall fynd â llawer iawn o’ch amser ond os ewch i unrhyw un o lyfrgelloedd Wrecsam gallwch ddefnyddio Findmypast – gwasanaeth hel achau ar-lein – am ddim trwy ddefnyddio un o gyfrifiaduron y llyfrgell.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Findmypast oedd y cwmni cyntaf yn y byd i roi holl fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau Cymru a Lloegr ar y we.

Mae ganddo dros 2 biliwn o gofnodion ledled y byd y gellir eu harchwilio!

Felly os ydych yn y broses o olrhain eich coeden deulu neu wedi bod yn meddwl tybed beth oedd gwaith eich hynafiaid, mae’ch llyfrgell leol yn lle gwych i ddechrau arni!

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN