Er mwyn cyflawni gwaith cynnal a chadw i Draphont Ddŵr fendigedig Thomas Telford, bydd rhaid cau’r draphont am gyfnod byr.

Bydd y draphont ar gau i gerddwyr o 8 Ionawr tan 9 Chwefror 2018. Yn ystod yr amser hon, bydd y draphont ar gau i gychod o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 3pm ond bydd ar agor cyn ac ar ôl yr amseroedd hyn yn ystod y dydd a bydd hefyd yn parhau i agor ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Mae cau’r draphont yn angenrheidiol er mwyn diogelu’r cyhoedd wrth i’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ymgymryd â’r gwaith cynnal a chadw’n ddiogel a hoffem ddiolch i chi am eich amynedd wrth i’r gwaith gael ei gwblhau.