Ym mis Hydref, byddwn yn croesawu Alan Whitfield a ffrindiau am benwythnos o hwyl a gemau wrth iddynt ddod a Bingo a barddoniaeth at ei gilydd!

Mae Alan Whitfield yn artist, bardd ac ymarferydd sy’n gweithio’n gydag atgofion. Cafodd ei blentyndod ei strwythuro o amgylch caethiwed Bingo ei nain.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Sut mae’n gweithio?

Bydd Alan yn cyfuno gemau Bingo go iawn gyda geiriau llafar ac elfen gyfoes o berfformiad i ddod â hen sefydliadau Prydeinig Bingo a barddoniaeth gyda’i gilydd.

Rydym hyd yn oed wedi llwyddo i weithio gyda Mecca Bingo yn Wrecsam ar gyfer y digwyddiad!

Yn ogystal â’r gemau a’r perfformiadau, bydd rhai gweithgareddau unigryw hefyd.

Mae hyn yn cynnwys ‘pwyntilliaeth bingo’!

Bydd yr holl weithgareddau AM DDIM.

Llygaid i lawr ar gyfer Tŷ Pawb llawn

Dydd Gwener Hydref 5

  • Gêm gyntaf Bingo barddoniaeth am 7pm, 3 gêm dros noson, 20 munud bob gêm.
  • Bydd Lisa Helledd Jones yn berchen ar gyfer y gemau.
  • Perfformiad Martin Dawes (20 munud).

Sadwrn 6 Hydref

  • SesiwnSgrinio (gyda Phrifysgol Glyndŵr) 10am-12pm.
  • Bingo Pwyntilliaeth Bingo (gweithdy bob dydd).
  • Perfformiad gan Peter Read.
  • Gemau Bingo barddoniaeth: 1.30pm, 2.30pm, 3.30pm

Dydd Sul 7 Hydref

  • Gemau am 1.30pm a 2.30pm

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION