Gŵyl Fwyd yn Taro’r Nodyn Cywir

Oeddech chi yn y dref y penwythnos hwn i ymweld â’r Ŵyl Fwyd? Os felly, mae’n debyg i chi weld drosoch eich hunain faint o bobl oedd yno ac yn mwynhau, a’r parcio am ddim ar gyfer y penwythnos.

Mae trefnwyr wedi cadarnhau bod ymhell dros 5,000 o bobl wedi mynychu, ac er nad oedd y tywydd yn wych, cafodd bawb amser gwych.

Roedd y Cyng Andy Williams hefyd yno a chafodd y fraint o dorri’r rhuban i agor y digwyddiad yn swyddogol, gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, AC.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Cafodd y Maer amser gwych yn mynd o amgylch yr arddangosfeydd a threuliodd amser yn siarad gydag ymwelwyr a stondinwyr fel ei gilydd.

Dywedodd y Maer: “Mae’n amlwg fod hwn yn ddigwyddiad wedi’i drefnu’n dda a llawn mwynhad ac rwy’n gobeithio ei weld eto flwyddyn nesaf. Diolch i bawb a fu’n rhan ohono ac i bawb a fu’n ymweld dros y penwythnos.”

Diolch i Ŵyl Fwyd Wrecsam am y fideo.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION