Mother and her child

Ydych chi eisiau siarad Cymraeg gyda’ch plentyn?

Efallai nad ydych chi’n siarad Cymraeg, ond eich bod eisiau i’ch plentyn fynd i ysgol Gymraeg?

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Mae Clwb Cwtsh yn ffordd wych i chi a’ch plentyn ddysgu Cymraeg gyda’ch gilydd. Mae Clwb Cwtsh yn raglen blasu byr ac anffurfiol ac wedi canolbwyntio ar siarad Cymraeg gyda phlant ifanc.

Cynhelir y sesiynau hyn yn Llyfrgell y Waun bob dydd Gwener rhwng 1pm a 2.15pm ac maent yn rhad am ddim.

Nid oes angen archebu lle a gallwch ddod â’ch plentyn gyda chi.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN