Mae arddangosfa newydd sy’n dathlu treftadaeth bêl-droed gyfoethog Cymru yn dechrau mewn ychydig wythnosau- ac fe’ch gwahoddir i fod yn rhan ohoni!

Bydd Pêl-Droed Am Byth yn adrodd hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn pêl-droed.

Mae’n agor yn Amgueddfa Wrecsam ym mis Gorffennaf – cartref casgliad pêl-droed Cymru yn Wrecsam.

Mae’r Amgueddfa ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr i’w helpu yn ystod yr arddangosfa.

Felly os ydych chi’n hoffi pêl-droed neu hanes lleol Wrecsam (neu’r ddau!) yna dyma fydd y ffordd berffaith i fwynhau eich angerdd, cwrdd â ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn rhywbeth rydych chi’n ei garu!

Gallwch ddewis oriau hyblyg i gyd-fynd â’ch argaeledd a bydd hyfforddiant llawn ar gael.

Mae’n agored i unrhyw un dros 16 oed.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Darganfyddwch fwy

I ddarganfod mwy dewch draw i un o’r sesiynau ‘cyfarfod a chyfarch’ yn yr Amgueddfa:

  • Dydd Sadwrn Gorffennaf 6, 1pm–2pm
  • Dydd Iau Gorffennaf 11, 10.30am-11.30am

Neu cysylltwch â ni: museumvolunteers@wrexham.gov.uk

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN