Rhosddu FC

Rydym yn gwybod bod ein ceisiadau cronfa Cist Gymunedol chwarterol yn boblogaidd iawn gyda sefydliadau chwaraeon – ond mae clybiau wedi dweud wrthym y byddant hefyd yn elwa o gyngor yn ogystal â chefnogaeth.

Gyda hynny mewn golwg mae ein tîm Wrecsam Egnïol wedi trefnu Noson Clwb Cymunedol yn y Ganolfan Ddysgu Egnïol, Ystâd Ddiwydiannol Whitegate, Wrecsam, o 5pm tan 7pm ar ddydd Llun, 16 Rhagfyr.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Bydd ein tîm ar gael i roi gwybodaeth ddefnyddiol ar ystod o faterion yn cynnwys:

  • Cefnogaeth ariannol a grantiau
  • Cynwysoldeb
  • Achrediad gyda insport
  • Recriwtio gwirfoddolwyr
  • Cyfleoedd addysg hyfforddi
  • Marchnata ac aelodaeth

I archebu eich lle yn y Noson Clwb Cymunedol, anfonwch e-bost at  activewrexham@wrexham.gov.uk

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN