Nadolig Fictoraidd Wrecsam

Ar Ragfyr 5 bydd Amgueddfa Wrecsam yn croesawu cerfiwr iâ, Simon O’Rourke, ar gyfer tri digwyddiad ysblennydd a gynhelir o amgylch canol y dref.

Mae Simon O’Rourke o Wrecsam yn gerfiwr llif gadwyn gwych ledled y byd ac mae ganddo hefyd lawer o brofiad o gerfio cerfluniau iâ.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr yn 2019 a hoffem ei ailadrodd  yn fwy ac yn well fel rhan o Farchnad Nadolig Fictoraidd, un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd canol y tref, gan ddenu 20,000 o ymwelwyr.

Rydym yn cynnig cyfle i’ch cwmni gymryd rhan yn y digwyddiad gwych hwn!

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Gwledd Nadoligaidd ysblennydd yng nghanol y dref

Dilynwch y llwybr cerfio iâ a gwyliwch Simon yn cyflawni ei gerfiad iâ byw anhygoel yng ngorsaf Waith 1 ger eglwys St Giles a Marchnad Fictoraidd (5pm-6pm).

Bydd gorsaf waith 2 ar gyffordd Hope Street ac yma gallwch godi mwy o gliwiau ar gyfer y llwybr a gweld cerfio iâ byw mwy cyffrous tua (6pm-7pm).

Yna mae’n mynd ymlaen i’r Amgueddfa ar gyfer y prif ddigwyddiad (7pm-9pm). Ymlaciwch a mwynhewch wylio cerfio iâ anferth ar y cwrt blaen, a llawer mwy.

Canwch rai carolau gyda chorau’r ysgol ac ymunwch yn ysbryd y Nadolig gyda lluniaeth Nadoligaidd o’n caffi. Samplwch rai arbenigeddau bwyd lleol Nadoligaidd, gwnewch eich siopa Nadolig yn siop yr amgueddfa a chwblhewch y llwybr iâ. Cyfle gwych i dynnu llun!

Sut y gall eich busnes gymryd rhan

Gall nawdd ar gyfer y digwyddiad hwn amrywio’n aruthrol – cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion.

Bydd noddwyr yn cael lle amlwg yn y wasg, cyhoeddusrwydd, cyfleoedd ffotograffau a chyfryngau cymdeithasol a byddant hefyd yn cael lle amlwg ar ddiwrnod y digwyddiad.

I drafod unrhyw agwedd ar y nawdd hwn, cysylltwch â Karen Harris 01978 297467 karen.harris@wrexham.gov.uk neu Simon o Rourke 07886 881815 simon@treecarving.co.uk

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD