Acton Park View Scenery Bench

Ydych chi wedi edrych ar ein tudalen swyddi gwag yn ddiweddar? Dyma bedair o’n swyddi diweddaraf i roi dewis byr o’r hyn sydd ar gael 🙂

Swyddog Prosiect Seilwaith Gwyrdd

A allwch chi ddarparu prosiectau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn lleoliadau ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam? Hyrwyddo mwynhad o wagleoedd gwyrdd, parciau a choedwigoedd lleol, mae hyn yn gyfle gwych i rywun… a oes gennych ddiddordeb?
Dyddiad cau 08/11/2019

Swyddog Cyfathrebu ac Ansawdd

Rydym yn chwilio am swyddog proffesiynol i gymryd y brif rôl o sicrhau bod yr Adran Gofal Cymdeithasol yn darparu gwasanaethau sydd yn bodloni anghenion pobl leol. Ai chi yw’r unigolyn hwn?
Dyddiad cau 08/11/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Athro Ffrangeg – Ysgol Rhiwabon

Ydych chi’n frwdfrydig am addysgu a dysgu? Rydym yn chwilio am athro Ffrangeg creadigol sydd ag ysgogiad a brwdfrydedd… eisiau rhagor o wybodaeth?
Dyddiad cau 08/11/2019

Swyddog Cyswllt Tenantiaid x 2

Rydym eisiau dau swyddog i gynorthwyo preswylwyr tra bo gwaith yn cael eu cyflawni ar eu cartrefi. Bydd arnoch angen bod yn ddynamig ac yn egniol i’r swydd hon… ydych chi’n ddigon da?
Dyddiad cau 08/11/2019

Wel, a oedd gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi hyn? Sicrhewch eich bod yn cadw llygad o dro i dro…mae ein tudalen swyddi yn cael ei diweddaru’n rheolaidd 🙂

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Eisiau gweld mwy?

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF