ty pawb open

Penderfynwyd gohirio ailagor orielau Tŷ Pawb yn wyneb y cyfyngiadau COVID-19 lleol newydd a fydd yn dod i rym ar y 1af Hydref.

Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod angen gohirio beirniadu am Arrddangosfa Agored Tŷ Pawb am y tro.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Hoffem fynegi ein diolch a’n hedmygedd twymgalon i’r 121 o artistiaid y mae eu gweithiau’n aros yn amyneddgar yn ein horielau i gyfarch ymwelwyr.

Bydd taith rithiol gwbl ryngweithiol o’r arddangosfa ar gael ar-lein o 16 Hydref.

Byddwn yn eich diweddaru pan fyddwn yn gallu croesawu ymwelwyr yn ôl i’n horielau yn bersonol. Gwneir hyn trwy docynnau a archebwyd ymlaen llaw.

Ni allwn aros i’ch croesawu yn ôl

Am y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol:

Facebook
Twitter
Instagram

Neu Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Gallwch hefyd gysylltu â ni:
typawb@wrexham.gov.uk
01978 292144

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG