Cyngor Hil Cymru
Credyd delwedd: Tim Rooney Photography

Mae Cyngor Hil Cymru a Tŷ Pawb yn falch o gyhoeddi dechrau partneriaeth newydd i gyflwyno rhaglen beilot gyffrous ar gyfer Hwb Amlddiwylliannol Gogledd Cymru yn Wrecsam.

Bydd yr Hyb Amlddiwylliannol yn cefnogi Lle Celf Defnyddiol Tŷ Pawb i gynnal amrywiaeth o weithgareddau dan arweiniad cymunedau amrywiol Wrecsam; bydd y rhain yn cael eu cyfarwyddo gan gyfranogwyr, a byddant yn cynnwys celf a chrefft, cerddoriaeth a dawns, cyfnewidiadau coginiol, dathliadau diwylliannol a gweithgareddau cyffrous eraill.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Cefnogir y prosiect yn rhannol gan gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd grwpiau cymunedol yn derbyn cefnogaeth gan gynrychiolydd Cyngor Hil Cymru, Iolanda Banu Viegas, sydd wedi bod yn hyrwyddwr hirhoedlog o’r alltudion o Bortiwgal yn Wrecsam, ac sydd â chyfoeth o brofiad ar draws prosiectau lleol llawr gwlad a chenedlaethol, gan gynnwys Hanes Pobl Dduon Cymru.

Amcanion y prosiect yw creu gofod croesawgar, cynhwysol i bobl o bob cefndir, i ddathlu amrywiaeth diwylliannau Wrecsam ac i rymuso pobl o gefndiroedd lleiafrifol ac ymylol i gymryd rhan mewn profiadau creadigol, diwylliannol a chymunedol o’u dewis.

Mae’r Hwb Amlddiwylliannol yn adeiladu ar waith llwyddiannus a wneir ar hyn o bryd gan Cyngor Hil Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe i redeg Canolfan y Grand yn Theatr y Grand, Abertawe.

Dywedodd yr Athro Uzo Iwobi, Prif Weithredwr Cyngor Hil Cymru OBE: “Mae Cyngor Hil Cymru yn falch iawn o weithio gyda Tŷ Pawb i dyfu Canolfan Amlddiwylliannol ar lawr gwlad Gogledd-ddwyrain Cymru a fydd yn adlewyrchu’r Ganolfan Amlddiwylliannol Fawr yn Abertawe, gan ddarparu gofod cyffrous sy’n canolbwyntio ar y gymuned. ar gyfer rhaglenni artistig cyfoes a chreadigol newydd i ffynnu a thyfu. Arddangos yr amrywiaeth, y cyd-gynhyrchiad creadigol a diwylliannol a fydd yn galluogi Tŷ Pawb i ddatblygu fel gofod cymunedol i bawb ac ychwanegu bywiogrwydd i Wrecsam.”

Bydd y prosiect hefyd yn ymestyn gwaith parhaus Tŷ Pawb gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid (Gwnewch Eich Hun yn Gartref) ac ymgysylltu â henuriaid Portiwgal trwy Bom Dia Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Bartneriaethau a Diogelwch Cymunedol: “Mae Tŷ Pawb yn ofod croesawgar lle gall holl gymunedau amrywiol Wrecsam deimlo’n gartrefol yn ganolog i’n cenhadaeth yn Tŷ Pawb. Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio gyda Cyngor Hil Cymru i ddatblygu’r Hwb Amlddiwylliannol er budd Wrecsam a’r rhanbarth. Edrychwn ymlaen at weld y gweithgareddau a’r digwyddiadau y bydd defnyddwyr y gofod yn eu cynhyrchu.”

I gael rhagor o wybodaeth am Yr Hwb Amlddiwylliannol, cysylltwch â: iolanda@racecouncilcymru.org.uk

Credyd delwedd: Tim Rooney Photography

Get our top stories by email.

SIGN UP