Earth Hour

Unwaith eto, rydym yn cefnogi’r Awr Ddaear trwy annog staff, sefydliadau a thrigolion i ddiffodd eu goleuadau am awr rhwng 8.30pm a 9.30pm ar 25 Mawrth.

Boed hynny’n ddiffodd teclynnau sy’n mynd â’ch sylw am awr neu dreulio amser gydag eraill – mae’r Awr Ddaear yn amser i ailgysylltu â’r hyn sy’n bwysig.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

CYMERWCH RAN

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Bydd miliynau o bobl eraill ledled y byd yn diffodd eu teclynnau ar gyfer yr Awr Ddaear – ymunwch â’r drafodaeth ar gyfryngau cymdeithasol am ysbrydoliaeth ac i rannu beth ydych yn ei wneud. #AwrDdaearCymru

BYDDWCH YN GREADIGOL

Nid yw diffodd popeth ar gyfer yr Awr Ddaear yn golygu bod yn rhaid i chi eistedd mewn tywyllwch llwyr! Gallech greu llusern neu byped a dod â nhw’n fyw yn ystod yr awr trwy ddefnyddio tortsh neu olau cannwyll.

MEDDYLIWCH

Defnyddiwch yr awr i siarad gyda ffrindiau a theulu am y pethau sy’n bwysig i chi.

YMUNWCH Â’R SGWRS AR-LEIN

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae miliynau o bobl eraill yn diffodd am Awr Ddaear ar draws y byd – ymunwch â’r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol i gael ysbrydoliaeth a rhannwch yr hyn rydych chi’n gwneud. #EarthHour #AwrDdaear

YMUNWCH YN GREADIGOL

Nid oes rhaid i Awr Ddaear olygu bod mewn tywyllwch llwyr! Fe allech chi greu llusern neu byped yna dod â nhw’n fyw yn ystod yr awr gan ddefnyddio fflach lamp neu olau cannwyll.

YMUNWCH AR Y CYD

Defnyddiwch yr awr i siarad â’ch ffrindiau a theulu am y pethau sy’n bwysig i chi.

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Hyrwyddwr Hinsawdd, “Rydym bob amser yn falch iawn o gefnogi’r Awr Ddaear ac rydym yn gwybod bod llawer o’n trigolion yn cymryd rhan hefyd.

Mae Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd yn hyrwyddo’r Awr Ddaear ac mae’n chwarae rhan allweddol i godi ymwybyddiaeth o gyflwr bregus yr amgylchedd ac fel awdurdod lleol mae’n rhaid i ni hefyd chwarae ein rhan.

Rwy’n falch o ddweud ein bod yn gwneud cynnydd da gyda’n cynlluniau datgarboneiddio trwy wneud ein hadeiladau yn fwy effeithlon, cyfyngu ar faint o blastig a ddefnyddiwn a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn ein meysydd parcio.

“Byddwn yn parhau â’n gwaith yn y flwyddyn ariannol nesaf a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i’r gwaith fynd rhagddo.”

P’un a yw’n diffodd eich goleuadau, yn diffodd eich ffôn am awr neu’n treulio amser gyda’ch trigolion – mae Awr Ddaear yn amser i ailgysylltu â’r hyn sy’n bwysig.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD