New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref yn...

Datganiad i'r wasg gan Brifysgol Bangor Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gael i'w lwytho i lawr am ddim yn...

Fire at Hafod Quarry

A large fire broke out last night (27.05.20) at Hafod Quarry and North Wales Fire Service remain in attendance this morning. The wind direction changed overnight and...
ceiriog valley

Dyffryn Ceiriog am Ginio Dan Glo

Tynnodd gwirfoddolwyr yn Nyffryn Ceiriog (wedi tynnu) at ei gilydd i baratoi, coginio a danfon 100 cinio rhost cig eidion i’r rhai sy’n hunan ynysu ddydd Gwener...

#bywhebofn

Mae’n hawdd cymryd yn ganiataol mai lle diogel yw eich cartref. Yn anffodus, nid hyn yw'r achos i rai pobl. Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod,...
Early Years

Canolfan Blynyddoedd Cynnar yn rhan o brosiect “Bywyd Lleol yn ystod y Cyfyngiadau ar...

Mae staff addysgu yng Nghanolfan Blynyddoedd Cynnar Wrecsam wedi cymryd rhan ym mhrosiect “Bywyd Lleol yn ystod y Cyfyngiad ar Symud” ar ôl i Amgueddfa sylwi ar...
Clwb Cylch

Newyddion gwych! Bydd y Clwb Cylch ar-lein o 1 Mehefin i ddod â’r Gymraeg...

Os ydych chi’n ystyried addysg Gymraeg ar gyfer eich plentyn yna fe allai hyn fod o ddiddordeb i chi. Mae’r Clwb Cylch yn cynnal sesiynau ar-lein gydag...
Council Tenants Thanks

Diolch i Denantiaid a Staff y Cyngor

Mae staff yn ymwneud â thai ar draws Cyngor Wrecsam yn parhau i ddarparu eu gwasanaeth i denantiaid y cyngor. Gyda'n swyddfeydd stad ar gau rydym wedi...
Active Travel

Gwerth £3 miliwn o waith gwella Teithio Llesol wedi’i ddynodi yn Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi llunio rhestr o waith gwerth cyfanswm o £3 miliwn y gellir ei wneud i wella Teithio Llesol ar draws y Fwrdeistref Sirol os...
Warning issued around ‘loneliness’ lockdown scams

Rhybudd ynghylch sgamiau ‘unigrwydd’ yn ystod cyfyngiadau ar symud

Bydd llawer ohonom wedi bod yn defnyddio gwefannau sgwrsio, y cyfryngau cymdeithasol a gwefannau canlyn ar-lein yn fwy aml dros yr wythnosau diwethaf, gan ein bod wedi...
Children's Services

Cyfarfod cyntaf Y Bwrdd Gweithredol i gael ei gynnal ers i’r pandemig gael ei...

Bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal cyfarfod cyntaf y Bwrdd Gweithredol ers i bandemig Covid-19 ddechrau ym mis Mawrth, gan amharu ar holl gyfarfodydd pwyllgor y Cyngor oedd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
22.5 ° C
23 °
22.2 °
46%
4.1kmh
69%
Fri
19 °
Sat
18 °
Sun
19 °
Mon
19 °
Tue
14 °
- Hysbysebu -