Rydym wedi cymryd y cam anarferol o ddiweddaru’r cyfryngau ar y sefyllfa bresennol o ran y cwmni Raw Juice, sydd ar hyn o bryd yn destun ymchwiliad gan ein swyddogion gwarchod y cyhoedd.

“Swydd swyddogion gwarchod y cyhoedd yw diogelu iechyd a lles ein preswylwyr a sicrhau bod holl safleoedd bwyd a diod yn gweithredu o fewn y gyfraith, er mwyn diogelu’r cyhoedd rhag gwybodaeth, sefyllfaoedd neu gynnyrch niweidiol neu gamarweiniol.

SIARADWR CYMRAEG? LLENWI EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN!

Mae ein swyddogion profiadol yn gweithredu i safonau proffesiynol uchel cyson a byddent yn parhau i wneud hynny nes bydd yr ymchwiliad wedi’i gwblhau. Mae cost yr ymchwiliad hyd yn hyd, wedi ei orliwio’n ormodol ac nid oes sail i’r ffigwr sydd wedi cael ei adrodd.

Gofynnwn fod swyddogion yn cael cyflawni eu gwaith heb gael eu haflonyddu ar-lein neu fel arall, ac unwaith daw’r ymchwil i ben, fod y mater yn cael ei adrodd yn deg gyda sylw dyledus i ffeithiau’r mater.”

Siaradwr Cymraeg? Helpwch ni i wella ein gwasanaethau Cymraeg.

CWBLHEWCH EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN