Tŷ Pawb yw enw’r cyfleuster celfyddydau a marchnadoedd newydd, sy’n adeiledig ar hyn o bryd.

Cytunwyd ar yr enw yn ystod cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol heddiw, yn dilyn pleidlais gyhoeddus yn ystod yr haf.

Bydd gan yr enw’r is-bennawd “Marchnadoedd. Celfyddydau. Cymuned”.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

897 oedd y nifer y pleidleisiau a fwriwyd, gyda 444 dros Tŷ Pawb.

Bydd y cyfleuster newydd yn agor yng Ngwanwyn 2018, gydag agoriad swyddogol ar Ebrill 2 – ‘Dydd Llun Pawb’, a fydd yn ddigwyddiad i’r holl deulu.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI