Eleni mae siop goffi Bank Street Social yng nghanol tref Wrecsam wedi’i rhestru yn yr ‘Independent Coffee Guide’, sef y canllaw i siopau coffi a chraswyr coffi arbenigol.

Mae’r Independent Coffee Guide yn amlygu siopau coffi a chraswyr coffi sydd wedi ennill enw da yn y diwydiant, a hwn ydi’r pumed rhifyn. Mae’r canllaw eleni yn fwy ac yn well nag erioed, gan fod canolbarth Lloegr wedi ymuno â gogledd Cymru a gogledd Lloegr i helpu pobl ddewis a dethol y siopau coffi gorau yn eu hardal. Mae’r siopau sydd wedi’u cynnwys yn y canllaw wedi’u dewis gan arbenigwyr coffi, ac mae’r canllaw yn helpu pobl ddarganfod siopau coffi indi ac arloesol o Fangor i Newcastle.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ond yr hyn sy’n gwneud y rhifyn hwn yn arbennig ydi’r ffaith mai dim ond 7 siop goffi sydd o Gymru, a dau ohonynt yn Wrecsam.

Mae Bank Street Social yn ymuno â King Street Coffee Company, sydd wedi’i leoli yng ngorsaf fysiau Wrecsam ac sydd wedi’i restru yn y canllaw am y drydedd flynedd yn olynol.

“Mae ‘Dolig wedi dod yn fuan”

Meddai Andy Gallanders o Bank Street Social: “Efallai bod hyn yn swnio’n wirion, ond mae’n teimlo fel pe bai ‘Dolig wedi dod yn fuan. Mae cael ein cynnwys yn y canllaw hwn yn anrhydedd fawr. Rydym ni wedi gweithio’n galed iawn i gyflawni’r acolâd yma. Mae gallu ymuno â King Street Coffee Company ar y rhestr yn deimlad gwych. Mae Phil o KSCC yn gystadleuydd i mi ond mae o hefyd yn frawd i mi, felly mae’r gystadleuaeth rhyngom ni wedi fy sbarduno i gael enw fy siop ar y rhestr.”

Cafodd King Street Coffee Company ei gynnwys yn y canllaw am y tro cyntaf yn 2017 ac eleni ydi’r drydedd flwyddyn i’r siop goffi yn yr orsaf fysiau gael ei chynnwys. Meddai Phil: “Mae’n deimlad braf cael fy nghynnwys yn y canllaw eto, dw i wedi defnyddio’r canllawiau fy hun a thros y blynyddoedd mae cwsmeriaid wedi ymweld â Wrecsam er mwyn blasu ein coffi ni. Mae’n braf gwybod ein bod ni’n dod ag ychydig o dwristiaeth i’r dref!”

“Stamp cymeradwyaeth”

Meddai Joe Bickerton, Rheolwr Cyrchfan Wrecsam: “Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Bank Street Social a King Street Coffee wedi codi’r safonau o ran darparu coffi artisan gwych, cyfrannu at fywyd cymunedol a chroesau ymwelwyr i Wrecsam. Mae cael eu cynnwys yn yr Independent Coffee Guide yn stamp cymeradwyaeth ar gyfer y siopau yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth pobl o Wrecsam fel cyrchfan bwyd a diod.

Wyt ti’n hoffi coffi? Gallwch gael copi o’r canllaw yn Bank Street Social a King Street Coffee Company.

Dyma beth sydd gan y canllaw i’w ddweud am Bank Street Social:

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN