Mae artist lleol wedi curo cystadleuaeth ryngwladol i ennill Gwobr y Beirniaid yn arddangosfa newydd Tŷ Pawb – Print Rhyngwladol.

Roedd Rhi Moxon (ar y dde yn y prif lun) ar frig rhestr o ymgeiswyr a oedd yn cynnwys 85 o artistiaid o 8 gwlad wahanol.

Cyhoeddwyd y gwobrau yn nigwyddiad agoriadol yr arddangosfa, a gynhaliwyd nos Wener o flaen oriel orlawn yng nghyfleuster celfyddydau, marchnadoedd a chymuned Wrecsam sydd nawr wedi ennill sawl gwobr.

Dyfarnwyd gwobrau mewn chwe chategori yn gyfan gwbl ar y noson (gweler isod am restr lawn yr enillwyr). Gwobr y Beirniaid oedd y wobr olaf i’w chyhoeddi. Roedd y panel yn cynnwys tri beirniad: John Coe, Golygydd, Pressing Matters Magazine; Luci Melegari, Cyd-sylfaenydd Print Rhyngwladol a Chyfarwyddwr y Celfyddydau Gweledol yng Ngholeg Cambria Yale, a Jonathan Le Vay, Curadur, Clwyd Theatr Cymru.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

“Mewn sioc!”

“Dywedodd Rhi Moxon:” Roeddwn wrth fy modd, mewn sioc ac wedi fy synnu i dderbyn Gwobr y Barnwyr yn yr arddangosfa wych Print Rhyngwladol a agorodd nos Wener yn Tŷ Pawb ac rydw i nawr yn prosesu’r holl beth.

“Rydw i mor ddiolchgar am y cyfle hwn i arddangos y gweithiau hyn yn eu sioe dychwelyd adref ac fel bob amser, yn ddiolchgar o fod yn rhan o gymuned greadigol mor lewyrchus a chefnogol yma yng Ngogledd Cymru; yn enwedig y canolbwynt gwneud printiau gwych sef
Canolfan Argraffu Ranbarthol.

“Alla i ddim aros i alw i mewn am ail, trydydd a phedwerydd ymweliad â’r sioe hon dros yr ychydig fisoedd nesaf a socian yn yr holl printiau gwych sy’n cael eu harddangos. Os ydych chi yn yr ardal, rwy’n erfyn arnoch chi i fynd i mewn aam cipolwg! ”

“Mae curadur yr arddangosfa, Karen Whittingham, Pam Newall a’r tîm gwych yn Tŷ Pawb wedi gwneud gwaith anhygoel, ac rydw i mor ddiolchgar i fod yn rhan fach o arddangosfa mor wych!”

“Gallai hon fod yr arddangosfa brint fwyaf yng Nghymru”

Dywedodd Curadur yr Arddangosfa, Karen Whittingham o Tŷ Pawb: “Rydyn ni wedi cael ein synnu’n llwyr gan yr ymateb rydyn ni wedi’i gael i’r arddangosfa hon ers i ni anfon yr alwad agored am gynigion ym mis Mehefin. Cyflwynwyd dros 400 o ddelweddau o bob cwr o’r byd. ac rydym yn credu y gallai hon fod yr arddangosfa brint fwyaf yng Nghymru mewn gwirionedd!

“Roedd y noson agoriadol yn achlysur hyfryd, diolch enfawr i Adam Netting, ein technegydd oriel, am ei holl waith yn rhoi’r arddangosfa at ei gilydd, i’n holl noddwyr arddangosfeydd a gwobrau ac wrth gwrs i’r holl artistiaid ac i’n panel beirniadu.”

Rhestr lawn yr enillwyr

Stiwdio print byw yn yr oriel

Ochr yn ochr â Print Rhyngwladol, mae’r artist Pam Newall wedi cydweithio â Tŷ Pawb ac Oswestry’s Designs in Mind i ddatblygu stiwdio argraffu byw yn yr oriel. O dan y teitl Gwneud Print bydd y stiwdio yn creu dyluniadau print a fydd yn ymddangos ar gynhyrchion a fydd yn cael eu gwerthu trwy Designs in Mind – JOLT a Siop//Shop Tŷ Pawb.

Fel rhan o Gwneud Print, mae Pam Newall hefyd wedi curadu archif o brintiau a thaflenni sy’n cynrychioli cyfnod penodol yn y 1970au. Mae’r archif wedi’i fenthyg yn hael o Stiwdio Argraffu Bradford gan Dr Robert Galeta, Darlithydd, a Pam Brooks, Darlithydd mewn Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol, yn Ysgol Gelf Bradford.

  • Mae Print Rhyngwladol a Gwneud Print yn rhedeg rhwng Tachwedd 16 a Chwefror 1 2020.
  • Yn ystod Print Rhyngwladol bydd nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus, gan gynnwys nosweithiau ‘Print a Prosecco’ a’r Symposiwm Argraffu blynyddol a gynhelir gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Bydd mwy o wybodaeth am y digwyddiadau hyn yn cael ei ryddhau yn fuan.

Prif Ffotograff: Karen Whittingham (Tŷ Pawb: Curadur Rhyngwladol Argraffu), Rhi Moxon (Enillydd Gwobr y Beirniaid).

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb