The Official Wrexham Sheep Trail Launch was held at the weekend outside Oriel Wrecsam on Chester Street, Wrexham. Now that lambing season is well upon us, our old friends - the Wrexham Sheep (who first joined us last Autumn) - will make a reappearance along with 20 of their new friends ahead of going out around the County Borough as part of a new trail. The 20 sheep have been painted and designed by local schools and community groups, following sponsorship from Wrexham-based businesses.

Ers 2016 mae gan sir Wrecsam nifer o breswylwyr gwlanog wedi’u gwasgaru o amgylch y lle i bobl leol a phreswylwyr ddod o hyd iddynt fel rhan o Lwybr Defaid Wrecsam. Y newyddion cyffrous i’r ddiadell yw bod 11 o ddefaid newydd yn awr wedi’u ymuno a’r 23 gwreiddiol.

Mae rhagor o fusnesau o bob rhan o’r ardal wedi ymuno â  ni a Phartneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam i noddi a dylunio eu defaid eu hunain i fod yn rhan o’n teulu o 34 o ddefaid yn Wrecsam.  Mae’r artist lleol Ellie Ashby wedi bod yn helpu i gynhyrchu’r defaid gorffenedig gyda mewnbwn creadigol gan bob busnes a sefydliad.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Mae’r defaid newydd yn ychwanegu at wynebau cyfarwydd megis Doris o Foras, Angelina, Baali a Lady Baa Baa er mwyn annog pobl i barhau i ymweld a’r defaid yn eu hardaloedd.

Mae mapiau ar gael i’w lawrlwytho ar wefan y Bartneriaeth Twristiaeth www.thisiswrexham.co.uk/wrexhamsheep, neu maent ar gael o Ganolfan Groeso Wrecsam neu o’r amryw o leoliadau sy’n rhan o’r llwybr.

“Tynnwch luniau gyda’r defaid”

Rydym yn annog ymwelwyr i dynnu lluniau ohonynt eu hunain gyda’r defaid a’u rhoi nhw yn y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #wrexhamsheep.  Mae gan y defaid hefyd eu cyfrif Twitter eu hunain @wrexhamsheep!

Mae enwau’r defaid newydd a’u lleoliadau fel a ganlyn:

  • Dr Mutton a Nurse Lamb – Ysbyty Yale Spire, Parc Technoleg Wrecsam
  • Bedwyr – North Wales Beds, Gwersyllt
  • Baawyn – Carchar Berwyn
  • Lewis –  Siop Fferm Lewis
  • Blodwyn – Coleg Cambria, Campws Iâl
  • Sheepy McSheep Face – The Fat Boar, Wrecsam
  • Leonard – Leonard Cheshire Can Do (yn Llyfrgell Wrecsam)
  • Merlin – Gwesty Rossett Hall, Rossett

Marky ac Arty – Tŷ Pawb/ Arcêd y De, Wrecsam

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI