Wyddoch chi y gallwch yn awr gofrestru i gael gwybodaeth am ffyrdd wedi cau/ gwaith ffyrdd yn syth i’ch e-bost?

Gallwch gofrestru ar gyfer ein e-bost bwletin ffyrdd wythnosol yma

Mae angen cau ffyrdd o bryd i’w gilydd ar gyfer amrywiaeth o resymau, er yn bennaf y prif reswm yw er mwyn osgoi perygl i’r cyhoedd ac i’r rheiny sy’n gweithio ar y ffyrdd neu wrth eu hymyl.

Gallech fod un cam ar y blaen trwy gael gwybodaeth am waith ffyrdd ac aflonyddwch traffig wedi’i anfon atoch unwaith yr wythnos.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Diweddariadau i mi

Yr wybodaeth rydych ei hangen yn cael ei hanfon yn syth i’ch blwch e-bost. Mae yna lu o destunau y gallwch gofrestru ar eu cyfer er mwyn sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf. O nodiadau atgoffa am eich casgliadau bin i ddiweddariadau am dywydd drwg, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth diweddariadau er mwyn cael y newyddion mwyaf cyfredol.

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI