Chapter Court

Hoffem ddweud diolch anferthol i Chapter Court sydd yn garedig iawn wedi noddi ein coeden Nadolig eleni.

Meddai’r Cyng. Nigel Williams, Aelod Arweiniol Economi ac Adfywio: “Mae’r goeden Nadolig yn edrych yn wych eleni ac mae ymwelwyr hen ac ifanc wrth eu bodd yn stopio i fwynhau’r goeden wrth iddyn nhw siopa Nadolig. Ar ran y Cyngor ac ymwelwyr canol y dref, hoffaf ddiolch o galon am eich cefnogaeth i ganol ein tref.”

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Meddai Carl Turner, Chapter Court: “Mae’n anrhydedd cael noddi’r goeden eleni – sy’n dod â llawenydd mawr i bobl Wrecsam. Rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi i Chapter Court yn fuan iawn!”

Mae’r goeden ar Sgwâr y Frenhines, o fewn pellter cerdded hawdd i’r siopau a’r marchnadoedd.

A chofiwch, gallwch barcio am ddim ar ôl 11am ym mhob un o feysydd parcio’r Cyngor yng nghanol y dref, ac eithrio Tŷ Pawb.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI