Christmas Party

Ymunwch â ni am ddathliad Nadolig llawen gyda gweithgareddau crefft, gemau a dawnsio!

Mae gwisgo i fyny yn cael ei annog yn gryf, rydyn ni eisiau gweld llawer o ellyllion, angylion, ceirw a pobol eira – bydd gennym ni hyd yn oed wobrau am y gwisgoedd gorau! Hefyd, bydd gennym bwffe o fyrbrydau i helpu eich hun i a blwch post i anfon eich llythyrau at Sion Corn!

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Cynigir tocynnau am dâl beth allwch chi. Mae llefydd yn gyfyngedig, archebwch ymlaen llaw er mwyn osgoi siom.

Mae’r parti hon yn fwyaf addas ar gyfer oedrannau 3 i 11 oed. Rhaid i blant fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr.

Rhagfyr 17, 4pm – 6pm

Archebwch yma

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI