Social distancing wardens

Gyda llawer o siopau yn agor eu drysau am y tro cyntaf ers dechrau’r cyfnod clo, hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i ganol tref Wrecsam heddiw (22.6.20).

Meddai’r Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Ar ôl ychydig o fisoedd hynod o anodd, roedd yn braf iawn gweld pobl yn siopa’n ddiogel ac yn cefnogi busnesau lleol.

“Nid ydym eto allan o berygl ac mae’n rhaid i ni barhau i wneud popeth o fewn ein gallu i drechu’r pandemig ond, serch hynny, roedd heddiw yn gam pwysig iawn i ganol y dref.

“Mae’r mesurau rydym ni wedi’u rhoi ar waith i’w weld yn gweithio’n dda, ac – wrth i fwy o bobl ddychwelyd yn ystod y dyddiau a’r wythnosau nesaf – maen nhw’n mynd i gadw pawb yn ddiogel.

“Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n ‘siopa’n lleol’ ble bynnag y bo modd.

“Felly…dewch i wario eich arian yn Wrecsam. Mae’r masnachwyr angen chi, felly gad i ni ddangos bod pobol leol yn cefnogi busnesau lleol.”

Dysgwch fwy am y mesurau sydd gennym ni ar waith yng nghanol y dref…darllenwch yr erthygl hon a bostiwyd gennym yn gynharach heddiw.