Oherwydd bod y tywydd garw am barhau trwy’r wythnos, rydym yn cynghori’r cyhoedd i yrru’n ofalus a gyda’r sylw i gyflwr y tywydd. Rydym yn derbyn nifer uchel o alw am ein gwasanaethau, a bydd staff yn parhau i ddelio gyda llifogydd lle sy’n angenrheidiol, ac yn parhau i wylio safleoedd problemus.

Rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd felly rhowch wybod am unrhyw broblemau llifogydd ar-lein. Mae’r adroddiad yn mynd yn syth at ein staff Strydoedd o fri. http://socsi.in/qA4Pz