Ym mis Mawrth 2017, lansiodd Llywodraeth Cymru God Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.  Mae’r Cod wedi’i ddylunio i waredu caethwasiaeth fodern a chefnogi arferion cyflogi moesegol.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

I nodi bod 150 wedi cofrestru hoffem eich gwahodd i’n digwyddiad dathlu yng Ngogledd Cymru:
Amser: 10:00 – 14:00
Dyddiad: Dydd Iau, 10 Ionawr 2019
Lleoliad:  Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Araith allweddol a chyfle am lun gyda Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.
  • Trosolwg gan Sue Hurrell, Arweinydd Prosiectau Arbennig, Llywodraeth Cymru.
  • Astudiaeth achos ar sut mae un sefydliad yn gweithredu’r Cod.
  • Cyfle i ddysgu pa gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer y sefydliadau sy’n cofrestru, yn enwedig mewn perthynas â’r Cyflog Byw.

Mae hwn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o’r Cod a rhwydweithio gyda sefydliadau eraill.  Gofynnir i chi wahodd eich cyflenwyr allweddol.

Darperir cinio.

I gael rhagor o fanylion, neu i gofrestru i fynychu anfonwch e-bost at:  VWPolicy@gov.wales

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR