EU flag

Ar ran y Swyddfa Gartref

Mae Cynllun Preswylio’r UE nawr ar agor ar gyfer ceisiadau gan ddinasyddion o’r UE, AEE a Swisaidd sy’n byw yn y DU.

Mae Llywodraeth EM wedi rhoi rhaglen ymgysylltu helaeth mewn grym gyda llywodraeth leol, cyflogwyr a grwpiau trydydd sector i sicrhau fod holl ddinasyddion yr UE yn cael eu hysbysu ynglŷn â sut y bydd Cynllun Preswylio’r UE yn amddiffyn eu hawliau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl i ni adael yr UE a sut i ymgeisio.

Fel rhan o hyn mae’r Llywodraeth yn gwahodd dinasyddion o’r UE/AEE/Swisaidd i ddigwyddiad yn Wrecsam ddydd Iau, Mai 9 sy’n rhoi gwybodaeth am y Cynllun Preswylio’r UE ac a gaiff ei gynnal gan swyddogion y Swyddfa Gartref.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Trosolwg o’r Cytundeb Preswylio’r UE
  • Cefnogaeth i ddinasyddion diamddiffyn
  • Y broses ymgeisio / sut i ymgeisio
  • Gwiriadau hawl i weithio
  • Sefyllfa lle nad oes cytundeb
  • Holi ac ateb

Dyma’r manylion am yr amser, y dyddiad a’r lleoliad…

3:30yh-5yh
Dydd Iau 9 Mai
Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam, Cymru LL13 8BY

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddfa Gartref.