Mae pêl droed yn parhau yn y penawdau ar hyn o bryd wrth i ni dderbyn y newyddion ein bod wedi ennill grant o £100,000 er mwyn helpu i wella cyfleusterau pêl droed ym Mharc y Ponciau a Pharc Solvay ym Mrynteg.

Bydd yr arian yn cefnogi gwelliannau i’r pafiliwn chwaraeon ym Mharc Solvay ac arian grant cyfatebol yr ydym eisoes wedi’i gael er mwyn helpu i adeiladu pafiliwn chwaraeon cymunedol newydd ym Mharc y Ponciau. Mae’r ardaloedd hyn yn rhan o brosiect canolfannau peilot i gefnogi pêl droed ar lawr gwlad yn Wrecsam.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae hyn yn dilyn grant o £50,000 gan Lywodraeth Cymru i ariannu gwaith datblygu yn ardaloedd y canolfannau peilot ar gyfer pêl droed gyda Chymdeithas Bêl Droed Cymru (Ymddiriedolaeth) a Chymdeithas Bêl Droed Gogledd Ddwyrain Cymru er mwyn helpu clybiau i ddatblygu timau bechgyn a merched, annog cysylltiadau cryfach rhwng y timau iau a’r timau hŷn ac annog cyfran ehangach o’r gymuned i gadw’n heini drwy chwarae pêl droed.

Mae un o’r canolfannau yn darparu ar gyfer clybiau pêl droed o Frynteg, Brymbo i Frychdyn Newydd, gan gynnwys Ysgol Clywedog, fel yr ysgol fwydo. Mae’r ganolfan arall yn darparu ar gyfer Johnstown, Rhos, Rhostyllen a Phen y Cae ac yn cynnwys Ysgol Rhiwabon ac Ysgol Grango, fel yr ysgolion bwydo.

Mae’r cymorth grant gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi Cymdeithas Bêl Droed Cymru (Ymddiriedolaeth) i weithio â’r clybiau a’r ysgolion i ddatblygu cynlluniau i wella cyfleoedd pêl droed yn yr ardaloedd hyn. Disgwylir i’r gwaith ddod i ben ymhen ychydig wythnosau.

“Newyddion Arbennig”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae hyn yn newyddion arbennig, ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r Cyngor Chwaraeon am gydnabod y gwaith yr ydym yn ei wneud yma yn Wrecsam gyda phêl droed a’r gymuned.”

“Mae gennym ni, ynghyd â phartneriaid allweddol gan gynnwys Clwb Pêl Droed Wrecsam, Prifysgol Glyndŵr a Chymdeithas Bêl Droed Cymru, gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu proffil pêl droed yn Wrecsam yn sylweddol ac mae’r cyllid hwn yn rhan o’r cynlluniau hynny wrth i ni symud ymlaen â hwy.”

Dywdodd Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Os ydych yn cymryd dosbarthiadau mewn neuadd neu’n chwarae ar faes, mae gan yr argaeledd o gyfleusterau addas effaith eang ar brofiadau unigolion – a’r debygoliaeth o’u chyfranogiad ar sail aml.

“Mae angen glir i ledu’r cynnydd o gyfleusterau radd gyntaf ar ledled y wlad, ac rydym yn cyflawni ar hynny trwy fuddsoddiad, ond hefyd rhaid i ni sicrhau bydd y rhain yn cael eu defnyddio i les gymunedau lleol, yn ogystal ag athletwyr elitaidd.”

Gallwch ddarganfod mwy am y cynlluniau hyn yma:

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB