GAN: Y PENNAETH

I’R: HOLL GYN DDISYBLION

YNGLŶN Â:  LLUNIAU YSGOL

Gofynnir i chi ddod â’ch hen luniau ysgol a phethau cofiadwy i Amgueddfa Wrecsam i ni eu gweld a’u sganio ar ddydd Gwener 15 Tachwedd a dydd Sadwrn 16 Tachwedd rhwng 11am a 3pm os gwelwch yn dda.

Bydd eich hen luniau yn rhan o arddangosfa arbennig ‘Nôl i’r Ysgol’ gan ddatgelu sut mae ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau ffoniwch 01978 297460 neu museumcollections@wrexham.gov.uk