Libby

Mae mwy na 3,000 o gylchgronau poblogaidd bellach ar gael i’w lawrlwytho trwy wasanaeth Llyfrgell Wrecsam i’w darllen ar unrhyw ddyfais 24/7.

Gall cwsmeriaid sydd â cherdyn llyfrgell ddarllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen arobryn gan OverDrive, neu trwy ymweld â www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Ymhlith y prif deitlau mae Radio Times, National Geographic, Hello a channoedd o gylchgronau poblogaidd eraill o bob cwr o’r byd a oedd ar gael o’r blaen trwy’r ap RBdigital.

Nid oes gan gylchgronau digidol trwy Libby restrau aros nac amheuon, nid ydynt yn cyfrif tuag at derfynau talu ac yn rhoi opsiwn i ddarllenwyr adnewyddu eu dewisiadau.

Gall benthycwyr Llyfrgelloedd Wrecsam bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL