Bus Services

Mae Arriva Midland wedi rhoi gwybod am amhariad sy’n effeithio ar eu gwasanaethau bws a fydd yn effeithio ar wasanaeth bws Croesoswallt i Wrecsam gan olygu na fydd rhai bysiau yn teithio.

Gallai’r amhariad effeithio ar y rhai sy’n teithio o’r/i’r Waun, Cefn Mawr, Plas Madoc a Rhiwabon.

Gofynnir i ddefnyddwyr bws sy’n teithio ar hyd y llwybr hwn wirio ar-lein ar www.traveline.cymru cyn iddynt ddechrau ar eu taith er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth ar gael, neu gellir ffonio Traveline Cymru ar 0800 464 0000

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL