Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio ac ailwampio fynd ymlaen yno.

Roedd llawer o ddyfalu ynglŷn â pha fath o siop fyddai’n agor yno ond ddyfalodd neb mai siop trin gwallt, harddwch a cholur newydd fyddai hi – sef ELM “Feel Good from Head to Toe” – sydd wedi symud o’i safle ar Stryt Caer i adeilad trawiadol golau a modern gyferbyn â siop Iceland gynt.

Perchnogion ELM sy’n rhedeg y siop yw’r Steilydd Emma Capper a’r Therapydd Harddwch Marie Holland ac yn ymuno â nhw yno mae’r Artist Colur Charlotte Beckett a’r Technegydd Ewinedd Kelly McGrath.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

“Staff cyfeillgar a chymwynasgar”

Mae Emma a Marie yn teimlo’n frwdfrydig iawn am eu safle newydd ac maent wedi buddsoddi llawer iawn o arian yn eu salon er mwyn darparu amrywiaeth o wasanaethau o dan un to i gleientiaid a fydd yn cael eu taro’n syth gan yr awyrgylch gwych a’r staff cyfeillgar a chymwynasgar. Gall cleientiaid ddewis o nifer o driniaethau o dorri a sychu eu gwallt i gwyro, estyniadau gwallt, lliwio a siapio aeliau, trin ewinedd y dwylo a’r traed, eli lliw haul llawn, estyniadau ewinedd, amrannau dros dro a cholur hardd.

Mae’n ymddangos fod eu cleientiaid presennol hefyd yn hapus iawn i’w dilyn i’w safle newydd a phan oedden ni yno galwodd nifer ohonyn nhw i mewn i edrych o gwmpas a threfnu apwyntiadau.

“Safle gwell a mwy”

Dywedodd Emma “mae pawb wedi bod yn gyfeillgar ac wedi galw heibio i ddymuno’n dda i ni. Mae gennym safle gwell a mwy rwan ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu hen gwsmeriaid yn ogystal â rhai newydd. Rydym yn gyffrous iawn ac mae’r dyfodol yn edrych yn bositif iawn.”

Mae prisiau’n rhesymol iawn ac ar gyfer achlysuron arbennig fel priodasau maen nhw’n barod i ddod i’r cartref i wneud yn siŵr bod y briodferch a’i gosgordd yn edrych yn hardd ar eu diwrnod arbennig heb orfod gadael y tŷ neu’r gwesty.

Mae gan ELM hefyd gynigion arbennig rheolaidd i gwsmeriaid felly cadwch lygad ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol facebook: ELM Hair and Beauty, instagram: ELM Hair and Beauty neu Twitter: ELMHair_Beauty neu ffoniwch 01978 263590.

“Mae hwn yn newyddion gwych”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Economi: “Mae’n wych gweld busnes sefydledig yn Wrecsam yn symud i safle mwy sydd wedi’i ailwampio’n gyfan gywbl. Mae’n amlwg fod Emma a Marie eisiau bod yng nghanol y dref ac rwy’n siwr y bydd eu hymrwymiad i’w cwsmeriaid a’r dref yn talu ei ffordd. Dymunaf y gorau i Emma, Marie a’u tîm a byddaf yn galw i mewn i weld sut hwyl y maent yn ei gael yn y dyfodol agos iawn.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT