Bydd gwaith ail-wynebu ar gyffyrdd 7 a 6 yr A483 tua’r de yn digwydd dros nos yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf – os yw’r tywydd yn caniatáu

Mae’r gwaith yn golygu y bydd lôn hon ar gau rhwng 20.00 a 06.00. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau cyflymder ar hyd y lôn yn ystod y dydd a bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio tua’r B5102/B5445 Marford.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru.