Mae gennym ddull newydd i sicrhau bod barn plant yn Wrecsam yn cael ei glywed trwy lansio gweithdrefn sylwadau, canmoliaethau a chwynion yn arbennig iddyn nhw.

Mae’r cyfan yn rhan o ymgymryd ag agwedd hawliau plant sydd yn cydnabod, parchu a hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc. Mae’n cydnabod pwysigrwydd awdurdodi plant a phobl ifanc a’u cefnogi i sicrhau bod eu barn yn ganolbwynt i bolisi ac ymarfer.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Fel rhan o hyn, fe wnaethom ystyried pa mor effeithiol ydym ni’n derbyn ac ymateb i gwynion gan blant a phobl ifanc. Yn aml gall cwynion arwain at newidiadau mewn sefydliadau. Ond gall y prosesau fod yn anodd neu’n ddryslyd i’w llywio, felly rydym wedi newid y broses i bobl ifanc a gobeithio y bydd yn annog mwy ohonynt i ddweud eu dweud wrthym.

“Mae hawl gan blant i gael llais”

Meddai’r Cynghorydd Bill Baldwin, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Mae hawl gan blant i gael llais ac mae hyn yn gam pwysig iawn ymlaen i sicrhau bod pobl ifanc yn Wrecsam yn cael eu clywed – boed hynny i gwyno neu ganmol – rydym yn croesawu eu barn a bydd o gymorth i ni wella’r gwasanaethau plant.”

Dywedodd Ian Bancroft y Prif Weithredwr: ‘Rydw i’n falch iawn ein bod wedi cyflwyno’r ffurflen cwynion neu ganmoliaethau hawdd i’w defnyddio ar gyfer pobl ifanc. Mae eu barn a’u cyfraniad yn bwysig iawn i ni ac mae o gymorth i ni sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau cywir i fodloni eu hanghenion i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial.”

Bydd y ffurflen Sylwadau, Cwynion a Chanmoliaethau ar gael yn Galw Wrecsam a’r Siop Wybodaeth neu i’w lawr lwytho o wrecsam.gov.uk/scc

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN