Erthygl gwestai gan Gyngor Defnyddwyr Dŵr

WCynhelir cyfarfodydd Pwyllgor Cymru yn gyhoeddus bob chwe mis. Gofynnwn i’r cwmnïau dŵr yng Nghymru i esbonio ac ateb cwestiynau am agweddau ar eu gwasanaeth, eu polisïau a’u perfformiad. Mae’n gyfle hefyd i aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill ofyn cwestiynau i Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy. Mae dau brif bwnc ar agenda’r cyfarfod hwn: trosglwyddo o Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy i Hafren Dyfrdwy; a’r rheoliadau yng Nghymru sy’n ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid ddarparu gwybodaeth am denantiaid i’r cwmnïau dŵr.”

Dyddiad: 29 Mawrth 2019
Amser: 10:30 – 14:00
Lleoliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld yma

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN