Community Chest

Ydych chi’n rhan o grŵp chwaraeon yn Wrecsam?

Os felly, gallwch ymgeisio am gyllid o dan y cynllun Cist Gymunedol gan fod y rownd nesaf o geisiadau bellach wedi agor.

Mae’r gronfa’n cael ei gefnogi gan Chwaraeon Cymru, sy’n annog a chefnogi cyfranogiad mewn chwaraeon drwy Gymru ac yn cynnig hyd at £1500 ar gyfer grwpiau.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Mae ceisiadau ar gyfer y rownd bresennol o gyllid ar agor tan ddydd Mercher, 15 Ebrill ac fe fydd panel yn cyfarfod i drafod y ceisiadau ar 29 Ebrill.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Louise Brady, Rheolwr Cynorthwyol Datblygu Chwaraeon yng Nghyngor Wrecsam, ar 01978 297359 neu drwy e-bost at louise.brady@wrexham.gov.uk.

Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar ein tudalen gwe.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

I WANT TO PAY NOW