adoption

Mae’n amser cyffrous i ymuno â Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru ac rydym ni wrthi’n recriwtio ar gyfer naw swydd barhaol newydd o fewn y tîm.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio ar draws y chwe ardal awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru, ac mae’n ymestyn i ddarparu amrediad ehangach o wasanaethau arbenigol i fabwysiadwyr a rhai o blant a phobl ifanc mwyaf diamddiffyn y rhanbarth.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Dyma rywfaint o wybodaeth am ddwy o’r swyddi newydd:

1 x Arweinydd Gwasanaeth

Bydd yr arweinydd gwasanaeth yn gyfrifol am dîm o 32 o aelodau staff, felly mae rheolaeth strategol a sgiliau arwain gwych yn hanfodol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am waith rheoli, cynllunio a pherfformiad strategol a gweithredol cyffredinol Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.

Os yw hon yn swnio’n swydd ddelfrydol i chi, ewch i gael rhagor o wybodaeth yma.

 

2 x Rheolwr Tîm

Oes gennych chi sgiliau arwain, datblygu a hyfforddi ardderchog?

Fel rheolwr tîm, bydd disgwyl i chi sicrhau bod diogelu wedi’i sefydlu’n gadarn o fewn eich tîm.

Bydd gennych chi brofiad fel arweinydd tîm mabwysiadu neu brofiad o fod yn uwch reolwr, yn ogystal â phrofiad sylweddol ym maes mabwysiadu.

Ydi hyn yn swnio’n debyg i chi? Darllenwch fwy yma.

 

Meddai’r Cynghorydd Andrew Atkinson, aelod arweiniol gwasanaethau plant, “Rydym yn chwilio am arweinwyr talentog i sicrhau bod ein gwasanaethau mabwysiadu ni yma yng Ngogledd Cymru yn cyrraedd y safon uchaf. Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn wasanaeth rhanbarthol sy’n ymgymryd â’r gwaith o recriwtio, hyfforddi, asesu a chefnogi mabwysiadwyr a dod o hyd i deuluoedd ar gyfer chwe awdurdod Gogledd Cymru.  Mae’r swyddi hyn yn gyfle cyffrous i arweinwyr proffesiynol a phrofiadol ym maes mabwysiadu, a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i wneud cais.

 

Dyma rai manteision i weithwyr:

  • Hyd at 31 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan gynnwys gweithio’n hyblyg
  • Pensiwn Llywodraeth Leol
  • Rhaglen Cymorth i Weithwyr
  • Gostyngiadau a chynigion staff
  • Talebau gofal plant
  • Cynllun Beicio i’r Gwaith
  • Cynllun Rhannu Ceir
  • Mynediad at Undeb Credyd

 

Cymrwch olwg ar bob un o’r naw o swyddi newydd yma. 

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN