Free Parking in Wrexham

Cynigion i gynnig parcio am ddim ar 么l 2pm yn y rhan fwyaf o feysydd parcio canol tref sy鈥檔 eiddo i鈥檙 cyngor yn cael ei gynnig i鈥檙 Bwrdd Gweithredol yr wythnos nesaf.

Bydd y cynnig ar gyfer parcio am ddim ar 么l 2pm 7 diwrnod yr wythnos am gyfnod o 12 mis yn dechrau yn fuan ym mis Ebrill.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 鈥 YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

 

“Falch o gynnig parcio am ddim”

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: 鈥淩wy鈥檔 falch iawn o gyflwyno鈥檙 cynigion hyn i gynnig parcio am ddim ar 么l 2pm i aelodau. Mae wedi鈥檌 anelu鈥檔 uniongyrchol at gefnogi masnachwyr canol y dref a gobeithio, os caiff ei gymeradwyo, y bydd pobl yn Wrecsam yn cymryd mantais llwyr o鈥檙 cynnig ac yn ymweld 芒 chanol y dref. Mae yna lawer i鈥檞 gynnig gyda manwerthwyr annibynnol anhygoel yn cynnig cynnyrch ardderchog.鈥

Nid yw鈥檙 cynigion yn cynnwys T欧 Pawb ond maent yn cynnwys meysydd parcio鈥檙 cyngor yn:

  • Canolfan Byd D诺r
  • Llyfrgell Wrecsam
  • Cilgant San Si么r
  • Ffordd y Cilgant
  • San Silyn
  • Stryt y Farchnad

Os bydd yn cael ei gymeradwyo byddwn yn dod 芒 manylion pan fydd yn dechrau i chi.

Mae yna hefyd bwyntiau gwifro trydan yn y Ganolfan Byd D诺r 鈥 gallwch ddarllen mwy am hynny yma:

Derbyniwch y newyddion a鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf yn syth i鈥檆h mewnflwch.

COFRESTRWCH FI R糯AN