Na, nid tric yw hwn – gall darllen yr erthygl hon arbed dros £150 i chi!

Mae un o gylchgronau mwyaf poblogaidd y DU, y Radio Times, yn costio £153 y flwyddyn.

Mae darllen Hello! yn costio bron i £120 y flwyddyn ac mae darllenwyr Best yn gwario £70.20 y flwyddyn ar y cylchgrawn hwnnw.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Gall dilynwyr chwaraeon wario dros £50 y flwyddyn yr un ar gylchgronau Golf a World Soccer.

Sut hoffech chi gael gafael ar y rhain a channoedd o gylchgronau poblogaidd eraill AM DDIM?

Os oes gennych chi gerdyn llyfrgell, fe allwch chi wneud hynny’n union!

Ewch i wefan llyfrgelloedd Wrecsam a dilynwch ddolen e-gylchgronau y Gwasanaethau Ar-Lein i gychwyn darllen.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN