Mae masnachwr llys bwyd newydd wedi agor ei ddrysau ar gyfer busnes yn Tŷ Pawb yr wythnos hon – ac maen nhw’n bwriadu dod â mwy na dim ond bwyd i’r bwrdd!

Yn ogystal â bwydlen dyfrio’r geg sydd â rhywbeth at ddant pawb i gyd, mae gan Rhif 2 ddull sy’n canolbwyntio ar y gymuned sy’n ceisio cefnogi’r rhai a allai fod angen ychydig o help.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Caffi sy’n cefnogi’r gymuned

Dywedodd y tîm o No.22 wrthym: “Rydym wedi bod yn gobeithio agor caffi cymunedol yn Wrecsam felly rydym wrth ein bodd i weld No.22 wedi agor o’r diwedd yn Tŷ Pawb.

“Mae gennym gynllun talu ymlaen, sy’n golygu bod un yn cael ei roi i sefydliad lleol gennym ar gyfer pob 10 diod a phob 10 pryd a werthir. Rydym yn dewis sefydliad lleol newydd i gefnogi bob tri mis. yn helpu i gefnogi’r gymuned!

“Mae gennym hefyd gynllun coffi wedi’i atal. Mae gan gwsmeriaid yr opsiwn i brynu cwpanaid o goffi ychwanegol sy’n cael eu hychwanegu at ein bwydlen ‘gohiriedig’ a ​​gellir eu rhoi i unrhyw un sydd ei hangen.

“Nid ydym yn gofyn unrhyw gwestiynau, mae’n seiliedig ar ymddiriedaeth. Gallai fod yn rhywun sydd mewn trafferthion ariannol, rhywun sydd wedi colli waled neu berson oedrannus sydd eisiau mynd allan o’r tŷ.”

“Rydym newydd sefydlu ein cyfnewid llyfrau hefyd. Mae croeso i bobl ddewis llyfr i’w ddarllen a gallant hyd yn oed fynd ag ef adref i orffen cyn belled â’u bod yn dod ag ef yn ôl neu ei ailosod gyda theitl arall.”

Adborth gwych gan y gymuned

Dywedodd Vicky: “Rydym wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan y gymuned leol. Mae ein cynllun coffi wedi’i atal yn barod wedi cyrraedd tri ar ddeg o goffi, felly rydym wir eisiau diolch i’n cwsmeriaid anhygoel am ein cefnogi yn ystod ein hwythnos gyntaf. ”

“Mae gennym gynlluniau gwych ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys diwrnod arbennig ar gyfer pobl hŷn lle byddant yn gallu cael paned o de a sgon, yn rhad ac am ddim.”

Dilynwch No.22 ar Facebook i ddarganfod mwy am eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol!

Bwydlen i bawb

Yn ogystal â’r cynlluniau cymunedol gwych, mae gan Rif2 fwydlen sy’n rhoi blas i bawb. Mae’n cynnwys ystod eang o fwydydd a diodydd poeth ac oer gan gynnwys brechdanau, ciabattas, tatws siaced, sglodion, teisennau te, a bwydlen frecwast lawn.

Gall plant hyd yn oed wneud eu pizza eu hunain fel rhan o fwydlen ‘Kids Kitchen’!

Prif lun (o’r chwith i’r dde): Charlie Hughes (tîm No.22), Rose Humphreys (Perchennog, No.22) Vicky Tymz (tîm No.22)

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb