carer pouring a cup of

Ydych chi’n ofalwr di-dâl? Dewch i grŵp ffocws arbennig i ddweud eich dweud am y gwasanaethau a’r wybodaeth sydd ar gael i chi yn Wrecsam.

Grŵp Ffocws i Ofalwyr Di-dâl

Dydd Gwener, 9 Medi 11am-3pm

Canolfan Lles, Adeiladau’r Goron, 31 Stryt Caer, Wrecsam LL13 8BG

Archebwch eich lle nawr 

Ffoniwch: 01978 423114

E-bost: Enquiries@newcis.org.uk

Gofalwr yw unrhyw un sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am berthynas, partner neu ffrind sy’n fregus, yn wael, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) wedi eu comisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu gwasanaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae’r Gwasanaeth yn darparu gwybodaeth gyfredol, cefnogaeth un i un, seibiant, cymorth ariannol, hyfforddiant, digwyddiadau cymdeithasol, cwnsela a mwy.

Am ragor o wybodaeth am NEWCIS ewch i’w gwefan.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR