Mae FOCUS Wales, a soniwyd llynedd am effaith eu gwŷl ar ein heconomi, yn barod i gyflwyno Gwŷl bythgofiadwy arall, ar ôl cyhoeddi 60 o artistiaid newydd ar gyfer 2018 – gan ei gadw ymysg un o ddigwyddiadau gorau yn Ewrop.;

Ymysg yr artistiaid newydd hyn mae: y DJ, y cynhyrchydd recordiau a’r cerddor ‘A Guy Called Gerald’ – “Ni ailddiffiniodd unrhyw un ddiwylliant clwb y DU gymaint gyda chymeriad ac angerdd Prydeinig, gan greu cerddoriaeth i’r traed a’r pen fel ei gilydd” DJ Magazine. Bydd Gerald yn cynnal set DJ yn ogystal â chyflwyno sgwrs yng nghynhadledd FOCUS Wales.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

“Canmoliaeth o fri gan y Cylchgrawn Clash a’i debyg

Wedi’u cyhoeddi hefyd mae Hilang Child -sydd wedi cael eu harwyddo i Bella Union yn ddiweddar – llysenw Ed Riman, cerddor o dras hanner Cymraeg, hanner Indiaidd, sydd wedi cael clod gan y Cylchgrawn ‘Clash’ a ‘Line of Best Fit’.

Bydd Ani Glass, cerddor dwyieithog o’r math pop electro yn cefnogi Jane Weaver ddydd Iau, 10 Mai yn Eglwys San Silyn. Yn ogystal â hynny bydd y cerddorion roc seicedelig ‘Hippies Vs Ghosts’. ffefrynnau BBC Radio 6 Music, yn dychwelyd o Ffrainc i arddangos eu cerddoriaeth newydd yn yr wŷl.

Ydd yr artistiaid hyn yn cael cwmni rhestr hir o ychwanegiadau cyffrous, yn cynnwys artistiaid o: Ganada, Catalonia, Ffrainc, Japan, De Affrica a Taiwan. Ewch i
http://www.focuswales.com i weld rhestr lawn o gyhoeddiadau newydd.

Bydd FOCUS Wales hefyd yn cynnwys perfformiadau gan:

This Is The Kit | Gaz Coombes | Gengahr | Bill Ryder-Jones | Euros Childs | Jane Weaver| 9Bach | Kate Rusby | Damo Suzuki (o CAN) | Gallops | Boy Azooga | Gary Lucas (Captain Beefheart / Jeff Buckley) | Dream State | Stella Donnelly | The Gentle Good gyda’r Mavron Quartet (Enillydd Gwobr Cerddoriaeth Cymru) | a llawer mwy, gyda dros 300 o berfformiadau dros 3 diwrnod, yn cynnwys artistiaid o Awstralia, Canada, Catalonia, Estonia, yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, Japan, Corea, yr Iseldiroedd, De Affrica, Sweden, Taiwan ac Unol Daleithiau America!

“Hwb Cymraeg i ddychwelyd”

Roedd Hwb Cymraeg yn ychwanegiad newydd y llynedd – digwyddiad cyfrwng Cymraeg sy’n arddangos artistiaid Cymraeg ac yn hybu’r iaith. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn pabell ar Sgwâr y Frenhines, a bu’n llwyddiant ysgubol gyda nifer o siaradwyr Cymraeg mewn amgylchedd hollol Gymraeg am y tro cyntaf ers amser hir. Roedd siaradwyr di Gymraeg wedi cael eu hysbrydoli gan yr atmosffer cyfeillgar hefyd.

“Digwyddiad mwy a gwell”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Economi: “Dylai trefnwyr FOCUS Wales ymfalchïo yn eu cyflawniadau – o un flwyddyn i’r llall maent yn trefnu digwyddiad mwy a gwell, gan helpi i roi Wrecsam ar y map yn y broses, drwy arddangos eu sin gerddoriaeth sy’n ffynnu, i gynulleidfa fawr ar draws y DU ac ymhellach. Mae’r ymwelwyr hyn yn dod â miloedd i’r economi lleol, sy’n fuddiol i fusnesau a masnachwyr lleol. Mae eu digwyddiadau yn boblogaidd iawn ac wedi’u trefnu mewn modd proffesiynol ac rydw i’n gobeithio’n wir y caf fynd i un neu ddau dros benwythnos 10 – 12 Mai.”

Mae tocynnau i’r wŷl ar werth am £40 drwy fynd i www.focuswales.com/tickets yn ogystal â Bank Street Coffee, Wrecsam a’r Siop y Leader ar Stryd Fawr Wrecsam.

Bydd FOCUS Wales yn cael ei gynnal dros 10, 11 a 12 Mai mewn amryw o leoliadau yn Wrecsam, a gellir prynu strapen arddwrn 3 diwrnod i gael mynediad i bob digwyddiad FOCUS Wales wrth fynd i www.focuswales.com/tickets am £40 yr un.

Caiff FOCUS Wales ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Wrecsam.

Hilang Child

Ani Glass

Efallai y byddwch yn dymuno darllen ein herthyglau blaenorol:

Beth syn dod a 330000 i wrecsam bob blwyddyn

Perfformiwr comedi cymraeg yn dod i hwb cymraeg yn focus wales

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT