Bydd gwaith yn cael ei gyflawni ar yr A483 ar ffin Cymru/Lloegr i’r Gogledd o Gyffordd 7, Yr Orsedd i’r de o Gylchfan Halchdyn yr A5 rhwng dydd Mawrth 23 Ebrill a 17 Gorffennaf, rhwng 7pm a 6am.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Bydd y gwaith ar ran Traffig Cymru yn cynnwys torri gwair, chwynnu, casglu sbwriel, glanhau systemau draenio, brwsio, cynnal a chadw ac archwiliadau strwythurol, archwiliadau systemau atal cerbydau a phriffyrdd, cynnal a chadw giatiau argyfwng ac ati.

Cyflawnir y gwaith yn ystod y nos er mwyn lleihau’r amhariad ar draffig. Bydd rhai lonydd yn cau a bydd arwyddion ymlaen llaw am unrhyw wyriadau.

Bydd gwaith hefyd yn cael ei gyflawni ar yr A55, Cyffordd 11 Llys y Gwynant i Gyffordd 36a a Brychdyn, A494, Cyffordd 34 Ewlo i Ffin Cymru/Lloegr.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB