Mae sesiynau nofio am ddim yn dychwelyd dros wyliau’r Pasg ac maent yn ffordd wych o ddiddanu’r plant.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Maent yn dechrau ddydd Sadwrn Ebrill 15 tan ddiwedd y gwyliau a bydd unrhyw un dan 16 oed yn cael nofio am ddim ym mhyllau nofio’r Byd Dŵr, Canolfannau Hamdden Gwyn Evans a’r Waun.

Cynhelir y sesiynau mewn partneriaeth â Freedom Leisure a Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun hefyd yn caniatáu mynediad am ddim i byllau nofio yr ardal ar benwythnosau.

Mae hyn yn berthnasol i bob plentyn 16 oed neu iau sydd â hawl i gael sesiynau sblasio am ddim, ond gallai amseroedd y sesiynau hynny amrywio mewn gwahanol ganolfannau yn yr ardal leol.

Mae amserlen yr holl weithgareddau nofio dros y gwyliau i’w gweld yma.

Neu galwch heibio i’ch pwll nofio lleol i weld beth yw eu hamseroedd 🙂

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB