Caiff y Gwasanaeth Coffa Blynyddol eleni ei gynnal ar yr 22 Gorffennaf am 2pm yng Nghapel yr Amlosgfa ym Mentrebychan.

Bydd Joy Atkinson MICF yn cynnal y gwasanaeth syml sy’n rhoi cyfle i’r pobl hynny sydd wedi colli rhywun, ffrind neu berthynas, i ymuno ag eraill mewn gweithred unedig o gofio.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Bydd Swyddfa’r Amlosgfa hefyd ar agor o 12 o’r gloch ymlaen i unrhyw un sydd eisiau gwybodaeth neu eisiau trafod materion amlosgi.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Swyddfa’r Amlosgfa ar 01978 840068 neu e–bostiwch crematorium@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB