Bydd gwaith celf gan rai o artistiaid rhyngwladol mwyaf enwog y byd yn cael eu harddangos yn Nhŷ Pawb mewn arddangosfa newydd.

Mae Ar Bapur yn dangos gwaith artistiaid cyfoes ac artistiaid o’r 20fed Ganrif sydd yn gweithio gyda phapur.

Mae’r arddangosfa yn edrych ar sut mae artistiaid wedi defnyddio papur fel ffocws i’w gwaith mewn ffyrdd creadigol ac anarferol.

Bydd gweithiau gan dros 40 o artistiaid i’w gweld yn yr arddangosfa, yn cynnwys Damien Hirst, Roy Lichtenstein, Eduardo Paolozzi, Cornelia Parker, Wolfgang Tillmans a Bridget Riley, ac artistiaid o Gymru Tim Davies, Ceri Richards a James Richards, ymysg nifer o rai eraill.

Nid yn unig mae’r artistiaid sydd i’w gweld yn ‘Ar Bapur’ yn defnyddio papur fel cyfrwng, ond maent hefyd yn ei ddefnyddio fel testun ar gyfer eu celf, gan ddangos amrywiaeth o ddulliau tuag at ludwaith, darlunio a cherflunio.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Cyfle Unigryw

Dywedodd Jo Marsh, Arweinydd y Celfyddydau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb: “Bydd dod ag ‘Ar Bapur’ i Wrecsam a Thŷ Pawb yn gyfle i’n cynulleidfaoedd weld rhywfaint o weithiau celf rhagorol ac artistiaid rhyngwladol enwog, a dyma’r tro cyntaf i rai ohonynt arddangos eu gwaith yn Wrecsam.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Gydag artistiaid o’r safon yma a fydd yn rhan o arddangosfa ‘Ar Bapur’, mae Tŷ Pawb yn datgan ei fwriad i fod yn ganolfan gelfyddydau o enwogrwydd rhyngwladol, tra’n parhau i gefnogi artistiaid lleol a chymunedau sydd yn gwneud Wrecsam.”

Enwau enwog ar ddangos

Yn cyd-fynd â’r arddangosfa mae cyhoeddiad â darluniau, yn cynnwys traethawd gan yr awdur ac arbenigwr papur Ian Sansom, a cherdd newydd ‘Forty-Nine Moments for the Substrate’ gan Joey Connolly sydd yn cael ei ysbrydoli gan y gweithiau sydd yn yr arddangosfa.

Y rhestr lawn o’r artistiaid sydd wedi’u cynnwys yn ‘Ar Bapur’ ydi: Roger Ackling; Art & Language; Gillian Ayres; Anna Barriball; Karla Black; Derek Boshier; Ian Breakwell; Tony Carter; Prunella Clough; Jason Coburn; Tim Davies; Kate Davis; Francis Davison; Lesley Foxcroft; General Idea; Brian Griffiths; John Hilliard; Damien Hirst; Gary Hume; Gwyther Irwin; Gareth Jones; Ilya Kabakov; Tania Kovats; Jim Lambie; Langlands & Bell; Roy Lichtenstein; Linder; Richard Long; Kenneth Martin; Margaret Mellis; Henry Mundy; Paul Noble; Eduardo Paolozzi; Cornelia Parker; Roland Penrose; Simon Periton; Ceri Richards; James Richards; Bridget Riley; Jack Smith; Richard Smith; Sarah Staton; John Stezaker; Tony Swain; Harry Thubron a Wolfgang Tillmans ac Eleanor Wood.

Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys nifer fechan o eitemau ar fenthyg o Gasgliad y British Council.

Mae arddangosfa deithiol Casgliad y Cyngor Celfyddydau, ‘Ar Bapur’, yn agor yn Nhŷ Pawb, Wrecsam rhwng 28 Gorffennaf a 23 Medi 2018, cyn parhau ar daith ar hyd a lled y DU.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB