Oes ganddoch chi ddidordeb mewn beth sy’n mynd ymlaen yn ganol y dref?

Bydd cynlluniau ar gyfer gwelliannau i ganol y dref yn cael eu dangos mewn digwyddiad yn Nhŷ Pawb, nos Iau rhwng 5yh a 7yh.

Bydd staff o gontractwyr DAWNUS Construction Ltd a Cyngor Wrecsam wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Gallwch weld y gwaith sydd wedi ei gynllunio yn y gofod hyblyg a bydd lluniaeth ar gael.

Disgwylir i’r gwaith ddechrau yn ddiweddarach y mis hwn a bydd buddsoddiad o £420,000 i wella ac uwchraddio’r ardal i gerddwyr yn cynnwys palmant, arwyddion, seddi a goleuadau.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN